1. ใส่ลวดเข้ากับขาล็อคถ้วย
แล้วนำไปมัดไว้กับต้นยาง
2. ล็อคฝาปิดถ้วยยางเข้ากับ
ขาล็อคต้นยาง
3. ใส่สายรับน้ำยางเข้ากับ
ท่อรับน้ำยางและหัวเสียบท่อ
4. รัดลวดขาล็อคต้นยาง
ให้รอบต้นยาง
5. ทำการเปิดท่อน้ำยางด้วย
สว่านไรโน่ โดยให้ตัดท่อน้ำยาง
6. เสียบท่อรับน้ำยางเข้ากับรูที่เจาะ
และให้น้ำยางไหลประมาณ
15-18 ชั่วโมงจึงมาเก็บน้ำยาง
  กรีด 2 หยุด 1 (120 วัน/ ปี) กรีดครึ่งลำต้น
การกรีดระบบ 2 วัน หยุด 1 วัน จะสามารถ กรีดเฉลี่ยได้ 120 วัน/ปี เนื่องจากมีปริมาณฝน ที่มากขึ้นทุกๆ ปี และควบคู่กับการกรีดครึ่ง ลำต้น หน้ากรีดจะถูกใช้หมดภายใน 3 ปี และ หมดรอบต้นในเวลาเพียง 6 ปี ดังนั้นเพียง 12 ปี ก็จะวนกรีดซ้ำครบรอบสอง และต้องโค่น ต้นยางทิ้ง และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ปี ในการปลูกทดแทน นอกจากนี้ การกรีดครึ่งลำต้นจะพบปัญหา ในการกรีดบาดหน้างยาง ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิด โรคหน้างยาง เช่น โรคหน้ายางแห้ง เป็นต้น
  ทำงาน 1 หยุด 2 (90 วัน / ปี)
ระบบ CD-Line เป็นระบบที่ใช้คู่กับ อุปกรณ์ Rhino และ ดับเบิ้ลเท็กซ์ เป็นเครื่องมือ รอบต่ำ เพียงรอบ 100 ต่อนาที ทำให้ตัดท่อน้ำยางได้ 100% และทำให้น้ำยางไหลได้ นานต่อเนื่อง 15 - 18 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถป้องกัน ฝนได้ 100%
คือ วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง และช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำยาง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางในระยะยาว เช่น การ สูญเสียของเปลือกยางที่เกิดจากกรีดยาง, จำนวนวันฝนตกที่มาก เกินไป, ขาดแรงงานกรีดยางและไม่มีคุณภาพ เป็นต้น

“CD-LineRhino” คือการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการเจาะเปลือก ต้นยางโดยผ่านชั้นเปลือกทราย (Hard bark) ผ่านชั้นเปลือกนิ่ม (Soft bark) ซึ่งเป็นที่อยู่ของชั้นท่อน้ำยาง โดยที่ CD-Line Rhinจะไม่เข้าไป ทำลายชั้นเยื่อเจริญ (Cambium) และ เนื้อไม้ การทำงานจะมี ลักษณะเหมือนการกรีดยางด้วยมีดกรีดยาง แต่รอยแผลที่เกิดขึ้น จะมีขนาดเล็กมาก ใช้พื้นที่ผิวเปลือกยางเพียง 5 มิลลิเมตร เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 100 ปี .
 
Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.