รวมภาพกิจกรรมของ Thai Avl Intertrade กับหน่วยงานราชการ ในการส่งเสริมให้ความรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
โดยการเพิ่มวันกรีดโดยการใช้เสื้อกันฝนต้นยาง ตราคนกรีดยาง
ประสบการณ์ และกิจกรรม
26 มีนาคม 2556
-
-
 
 
   
Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.