กำหนดจุดที่จะติดตั้ง
ขีดเส้นแนวหลัง แล้วทำการกำหนดความกว้างของหน้ากรีดที่ประมาณ 1 ฝ่ามือ หรือ 4 นิ้ว
ขีดเส้นแนวหน้า

เลือกจุดติดตั้งหัวปล่อยฮอร์โมน
และขูดผิวต้นยาง
ติดตั้งหัวปล่อยฮอร์โมน
ประกอบชุดอุปกรณ์ดับเบิ้ลเท็กซ์

เติมฮอร์โมน ทางวาล์วฮอร์โมน
ติดตั้งเสร็จ ให้เริ่มกรีดได้
หลังจากอัดฮอร์โมน 48 ชม.
 
 

 

ใช้มืดขูดผิวรอบ ๆ ต้นยาง ให้เรียบร้อยเพื่อทำความสะอาดหน้ายาง โดยให้อยู่เหนือหน้ากรีดประมาณ 4-5 นิ้ว
ใช้กาวทาต้นยาง ตราคนกรีดยาง ยิงรอบ ๆ บริเวณขอบด้านบนของเสื้อกันฝนโดยเว้นจากปลายเสื้อด้านละ 1 นิ้ว ( ใช้คู่กับปืนยิงกาว )
นำเสื้อกันฝนที่ยิงกาวไว้แล้ว มาพันรอบต้นยางบริเวณที่ขูดผิวไว้แล้ว โดยให้เสื้อกันฝนคลุมหน้ากรีด และถ้วยรองน้ำยาง

กดล็อคเข็มขัดชุดยางที่มากับเสื้อกันฝน
ใช้มีดขูดผิว และนิ้ว ช่วยกดให้แน่ใจว่าเสื้อกันฝนแนบสนิทกับลำต้น
ติดตั้งปีกหมวกเสื้อกันฝน
โดยติดต่ำลงมาประมาณ 2 นิว้

ภาพแสดงการติดตั้ง
เสื้อกันฝนและปีกหมวก เสร็จแล้ว
ปิดเสื้อกันฝนลง ให้ครอบหน้ากรีด
และถ้วยรองน้ำยาง
รูปสวนยางพาราของ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ที่ติดเสื้อกันฝน

  

 
      
 
      
 
      
Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.