เอทธิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดเดียวที่อยู่ในรูปก๊าซ ไวไฟ ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ แต่มีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก และช่วยให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น พืชสามารถสร้างเอทธิลีนขึ้นได้เกือบทุกส่วนของลำต้น จากกระบวน การเผาผลาญพลังงาน (Metabolism) นับตั้งแต่ส่วนของ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด แต่โดยปกติพืชจะผลิต เอทธิลีน ออกมาในปริมาณที่น้อยมาก


การปลูกยาง 1 ครั้ง  ต้องลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อไร่ ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก  ซื้อกล้ายาง และใส่ปุ๋ย กว่ายางจะใหญ่ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ปี หากเกษตรกรใช้เทคโนโลยี เพิ่มผลผลิต โดยใช้ เอทธิลีน เกษตรกรจะสามารถกรีดยางได้นานถึง 60 ปี ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา  และต้นทุนในการปลูกใหม่ จากแต่ก่อน ที่ต้องโค่นยางทิ้ง หลังกรีดยางได้เพียง 20 ปีเท่านั้น

นอกจากนี้ เป็นการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทำให้พื้นดิน  มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  ยังเป็นมรดกไปถึงลูกหลานได้อีกด้วย

 
จากผลการวิจัยของประเทศฝรั่งเศสพบว่า
1. เอทธิลีนช่วยกระตุ้นการทำงาน ของ เอนไซน์ กลูตามีนซินเทส ซึ่งเป็นเอนไซน์ที่ช่วยสร้างโปรตีน ซึ่งโปรตีนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้นยางนำไปสร้างน้ำยาง ทำให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มมากขึ้น
2. เอทธิลีนช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารในเซลล์ท่อน้ำยาง จึงทำให้ต้นยางสามารถนำอาหารไปสร้างเนื้อเยื่อได้ดีขึ้น
3. เอทธิลีน จะทำให้เม็ดยางในน้ำยางจับตัวกันช้าลง น้ำยางสามารถไหลออกจาก ต้นยางได้นานขึ้น กว่า 12-15 ชั่วโมง จากปกติ 3-4 ชั่วโมงเอทธิลีน ชะลอการแตกตัวของ ลูตอยด์ ช่วยให้น้ำยางจับตัวกันช้าลง ท่อน้ำยางจึงเปิดนานขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตน้ำยางมากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายน้ำยางก็ต้องหยุดไหล เพื่อรักษาระบบความสมดุลของต้นยาง
เมื่อกรีดยาง น้ำยางในท่อน้ำยางไหลออกมาได้ระยะหนึ่ง เซลล์ที่อยู่ข้างเคียง ที่ไม่ใช่ท่อน้ำยาง จะส่งน้ำเข้าไปในเซลล์ท่อน้ำยาง เพื่อรักษาความสมดุลภายในท่อน้ำยาง และป้องกันไม่ให้ท่อน้ำยางแฟบ ดังนั้นความเข้มข้นของน้ำยางจะน้อยลง เมื่อลูตอยด์ผสมกับน้ำ จะเกิดการพองตัวและแตกออกมาในที่สุด ทำให้เกิดความเป็นกรด มากขึ้นในน้ำยาง มีผลทำให้อนุภาคน้ำยางในท่อน้ำยางจับตัวกัน แล้วไปอุดตันปากท่อน้ำยาง ทำให้น้ำยางหยุดไหล
หลังจากลูตอยด์แตกตัวแล้ว จะจับกับน้ำยาง
ทำให้น้ำยางมีความหนืดมาก และอุดตันท่อน้ำยาง
ในที่สุด ทำให้น้ำยางหยุดไหล
 
 Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.