"โปรดระวังสินค้าเลียนแบบ DoubleTEX ของแท้ ที่ถุงต้องมีตรา DoubleTEX และ อุปกรณ์สีเหลือง อุปกรณ์สินค้าและฮอร์โมนเอทธิลีน ทางบริษัทผลิตไว้อย่างเพียงพอ ไม่เคยขาดตลาด หากไม่แน่ใจ เรื่องสินค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง กรุณาสอบถามได้ที่ 092-519-5564, 096-636-4653, 082-782-6366, 02-752-2070 "

 
CD-Line (Close direct Line)
คือ วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง และช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำยาง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางในระยะยาว เช่น การสูญเสียของเปลือกยางที่เกิดจากกรีดยาง, จำนวนวันฝนตกที่มาก เกินไป, ขาดแรงงานกรีดยางและไม่มีคุณภาพ เป็นต้น .

“CD-LineRhino” คือการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการเจาะเปลือก ต้นยางโดยผ่านชั้นเปลือกทราย (Hard bark) ผ่านชั้นเปลือกนิ่ม (Soft bark) ซึ่งเป็นที่อยู่ของชั้นท่อน้ำยาง โดยที่ CD-Line Rhinจะไม่เข้าไป ทำลายชั้นเยื่อเจริญ (Cambium) และ เนื้อไม้ การทำงานจะมี ลักษณะเหมือนการกรีดยางด้วยมีดกรีดยาง แต่รอยแผลที่เกิดขึ้น จะมีขนาดเล็กมาก ใช้พื้นที่ผิวเปลือกยางเพียง 5 มิลลิเมตร เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 100 ปี
 


 
     


 

 
  ดับเบิ้ลเท็กซ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับต้นยางพาราเพื่อเพิ่มน้ำยางให้ได้มากกว่าปกติ 3 เท่า โดยใช้ระบบกรีดหน้ายางสั้น ซึ่งเปิดรอยกรีดเพียง 4 นิ้ว หรือ 1 ใน 6 ของลำต้น โดยให้กรีด 1 วันเว้น 2 วัน สามารถใช้กับต้นยางพาราตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป และค่าเปอร์เซนต์ยางหรือ ค่า DRC ไม่แตกต่างจากเดิม เมื่อเติมฮอร์โมนทุก 10 วันเกษตรกร จะได้น้ำยางสม่ำเสมอทุกครั้งกรีด สามารถใช้วิธีการกรีดขึ้นหรือกรีดลงก้อได้ โดยการกรีดโดยระบบกรีดหน้ายางสั้น เป็นวิธียืดอายุการเก็บผลผลิตจากต้นยางได้ยาวนานขึ้น


 
- อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม่ผลผลิตยางพารา โดยใช้ ฮอร์โมน เอทธิลีน
- เป็นเทคโนโลยีใหม่ ในการนำพาเอทธิลีน เข้าสู่ระบบท่ออาหารและท่อน้ำยางโดยตรง

 
- สามารถเพิ่มน้ำยางได้ 3-5 เท่า
- ไม่ทำให้ต้นยางโทรม หรือหน้ายางเสียหาย ( กรีด 1 วันเว้น 2 วัน )
- กรีดยางได้เร็วขึ้น ( กรีดไม่เกิน 4 นิ้ว )
- ติดตั้งง่าย ราคาถูก คุ้มค่าแก่การลงทุน
- ไม่มีผลต่อเนื้อไม้
- บาดแผลบนต้นยางน้อย และระยะเวลาฟื้นตัวของเปลือกยางเร็วมาก
- ยืดอายุในการกรีดให้สามารถกรีดยางได้นานกว่า 50 ปี

 
- เอทธิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดเดียวที่อยู่ในรูปก๊าซ และมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก
- พืชสามารถสร้างเอทธิลีนขึ้นได้เกือบทุกส่วนของพืช นับตั้งแต่ส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด พืชสามารถสร้างเอทธิลีนได้มากในช่วงที่ผลไม้ใกล้สุก ก่อนการหลุดร่วงของใบและก่อนการออกดอกของพืชบางชนิด

 
ฮอร์โมนเอทธิลีนจะทำให้เม็ดยางในน้ำยางจับตัวช้าลง น้ำยาจึงสามารถไหลออกจากต้นยางได้นานกว่าปกติ เมื่อกรีดหรือเจาะเปลือก จึงเป็นการเพิ่มผลผลิตของน้ำยางอย่างหนึ่ง อีกทั้งถ้ามีการดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดกรีดใหม่ จะช่วยขยายอายุการกรีดยางได้มากกว่า 50 ปี


 
ระบบการเพิ่มฮอร์โมนเอทธิลีน คือการเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ขาดหายไปในโครงสร้างต้นยางให้เกิดความสมดุลขึ้น ทำให้ระบบต่าง ๆ ของต้นยางสมบูรณ์ขึ้นส่งผลให้

- การทำงานของรากแข็งแรงขึ้น
- การลำเลียงอาหารสมบูรณ์ขั้น
- การสังเคราะห์แสงสมบูรณ์
- การผลิตน้ำยางปริมาณมากขึ้น
- การขยายตัวของท่อน้ำยางมากขึ้น
- ระบบภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ จะดีขึ้น

 

การกรีดยางหน้าสั้น 4 นิ้ว
การกรีดยางระบบใหม่ที่ได้พัฒนาจากการศึกษาระบบสรีระวิทยาของต้นยาง ซึ่งผ่านการทดลอง และนำมาปฎิบัติจริงทำให้ง่าย ต่อการจัดการ ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นยางมีบาดแผลน้อยที่สุด

เป็นการกรีดยางโดยใช้พื้นที่ของเปลือกยางกกว้าง 4 นิ้ว ทำให้ประหยัดพื้นที่หน้ายาง และยืดอายุการใช้งานของต้นยางได้นานขึ้น โดยปกติเราจะกรีดเปลือกยางกว้าง 8 -12 นิ้ว ซื่งทำให้สูญเสียพื้นที่ของเปลือกยางโดยเปล่าประโยชน์ และอายุใช้งานของต้นยางสั้นลง

 

 
 

 

 
 

โดยปกติ เกษตรกรกรีดยางแบบครึ่งลำต้น ใช้ระบบ กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ใช้ระยะเวลา 3 ปี จึงจะหมดหน้ากรีด 1 ด้าน

แต่หากใช้เอทธิลีน จะกรีดยางเพียงแค่ 4 นิ้ว หรือ 1 ใน 3 ของครึ่งลำต้น และกรีด 1 วันเว้น 2 วัน กรีดเพียง 10 วัน/เดือน ดังนั้นจึงสามารถกรีดได้ถึง 18 ปี กว่า จะหมดหน้ากรีด 1 ด้าน
ท่านรู้หรือไม่ กรีดยาง 1 ครั้ง มีมูลค่าประมาณ 5 -6 บาท ต่อต้น โดยเฉลี่ยแล้วใน 1 ปี ชาวสวนยางจะทำการกรีดประมาณ 120-140 ครั้ง นั่นหมายความว่า ชาวสวนยางจะได้เงินจากการกรีดยาง ประมาณ 600 บาท/ต้น/ปี และเกษตรกรใช้เวลา 3 ปีกรีดหมด 1 ด้าน ดังนั้น เกษตรกรจะมีรายได้จากการกรีด 1 ด้าน ประมาณ 1,800 บาท แต่กรีดได้เพียง 20 ปี ก็ต้องโค่นทิ้ง ดังนั้น ต้นยางสามารถสร้ารายได้ให้เกษตรกรเพียง 12,000 บาท เท่านั้น
* คิดคำนวน จากราคายาง กิโลกรัมละ 80 บาท*

 
 
เมื่อใช้เอทธีลีน การกรีดยาง 1 ครั้ง มีมูลค่าประมาณ 20 บาท ต่อต้น ซึ่งใน 1 ปี จะกรีดเพียงแค่ 80-90 ครั้งเท่านั้น แต่เกษตรกรสามารถมีรายได้ถึง 1,800 บาท/ต้น/ปี และเกษตรกรสามารถประหยัดหน้ายางถึง 6 เท่าของการกรีดปกติ มีเวลาในการกรีดนานถึงประมาณ 18 ปี กว่าจะหมดหน้ากรีด 1 ด้าน แสดงว่ากรีดหมด 1 ด้านเกษตรกรจะมีรายได้ถึง 32,400 บาท ซึ่งมากกว่าการกรีดธรรมดาถึง 11 เท่า และหากกรีดจนโค่น จะใช้เวลาถึง 60 ปี สามารถสร้างรายได้มากถึง 108,000 บาท/ต้น จึงเปรียบได้ว่า ต้นยางมีค่าดั่งทองคำ
*คิดคำนวนจากราคายาง กิโลกรัมละ 80 บาท*

เอทธิลีน มีข้อดีต่อต้นยางมากมาย แต่การให้เอทธิลีนควรให้แต่พอเหมาะ เพราะหากมากเกินไป ต้นยางอาจชะงักการปล่อยน้ำยางได้ หรือปรับตัวให้เปลือกแข็งขึ้น และร้ายที่สุดอาจจะ เป็นโรคหน้ายางแห้งได้
“ดังนั้นควรปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องปริมาณการใช้ และ การกรีดยาง การหยุดพักกรีด และควรใส่ปุ๋ยเคมี 70% -อินทรีย์ 30% อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง หรือหากมีปัญหาควรต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที”


 


รายละเอียด
แปลง
ทดลอง1
แปลง
ทดลอง2
แปลง
ทดลอง3
แปลง
ทดลอง4
จำนวนวันกรีด (วัน)
26
22
25
23
พันธุ์ยาง
(Pb 5/51)
600
600
600
จำนวนต้นยาง (ต้น)
556
455
512
454
ปริมาณน้ำยาง (กก.)
4,102
3,565
3,911
4,935
%DRC
34.60
33.62
32.22
31
ปริมาณน้ำยางที่ (กก.) / ครั้งกรีด
(หลังใช้อุปกรณ์ดับเบิ้ลเท็กซ์ และฮอร์โมนเอทธิลีน )
208
192
204
248

*  จากผลผลิตปกติที่ได้ เฉลี่ยต่อแปลงอยู่ที่ประมาณ  58-65 กก. ต่อการกรีด 1 ครั้ง สภาพของต้นยางที่ครบกำหนดโค่นมีอายุ 30 ปี

**  เนื่องจากต้นยางของแปลงทดลองเป็นต้นใกล้โค่น ความสมบูรณ์น้อยมาก  หากเป็นต้นยางที่สมบูรณ์ดี  เป็นไปได้สูงว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่านี้
 
 
1
กรีด 1 วัน หยุด 2 วัน และกรีดหน้าสั้น 4 นิ้ว
2. ใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 ขีด โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมี
ในอัตราส่วน 50:50
3. ภ้าใช้กับต้นยางอายุ 20 ปีขึ้นไป ให้กรีดขึ้นหน้าบน
4. ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้รากฝอยที่หาอาหารตาย
5. ในฤดูฝนใช้คู่กับ ร่ม / เสื้อกันฝน เพื่อป้องกันโรคฝนราด และผลผลิตลดลง
อัดฮอร์โมน
วันกรีด
หยุดกรีด
วันที่ 1
วันที่ 3
วันที่ 4-5
6
7-8
9
10-11
วันที่ 10
12
13-14
15
16-17
18
19-20
วันที่ 19
21
22-23
24
25-26
27
28-29
วันที่ 28
30
31-1


 
ดับเบิ้ลเท็กซ์
อุปกรณ์แบบฝาครอบ
   ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้กาว ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญเฉพาะทาง     ติดตั้งยุ่งยาก ต้องใช้กาว จำเป็นต้องมีความชำนาญเฉพาะทาง
   ติดตั้งได้แม้ขณะฝนตก     ฝนตกติดตั้งไม่ได้ และต้องรอให้หน้าแห้งก่อนติดตั้ง
   ไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของฮอร์โมน     เกิดการรั่วซึมของฮอร์โมนได้ง่าย
   อุปกรณ์มีความทนทาน อายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี     อุปกรณ์ไม่มีความคงทน ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปี ทำให้สิ้นเปลือง
   อุปกรณ์มีราคาถูกกว่า     อุปกรณ์มีราคาแพง
   ไม่มีปัญหาเรื่องไอน้ำขัง     มักมีปัญหาเรื่องไอน้ำขัง
 
 

กินพื้นที่ในการติดตั้งน้อย เพียงไม่เกิน 1 ตารางเซนติเมตร

หลังจากถอดอุปกรณ์เพื่อย้ายตำแหน่งไม่ทำให้หน้ากรีดดำ


 
 
ในฤดูฝนเกษตรกรจะประสบปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดต่ำลงมาก เพราะไม่สามารถกรีดยางได้ หากฝนตก แม้รอให้ฝนหยุดตกแล้ว ก็ยังไม่สามารถกรีดยางได้ทันที เนื่องจากหน้ากรีดเปียกชื้น หากกรีดยางขณะที่หน้ากรีดเปียกชื้น อาจทำให้เกิดปัญหาหน้ายางเน่า และ เชื้อรา ซึ่งจะทำให้หน้ายางเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้อุปกรณ์เพิ่มผลผลิตยางพารา ซึ่งน้ำยางจะไหลต่อเนื่องยาวนานกว่า 8-10 ชั่วโมง ซึ่งหากมีฝนตกลงมาขณะที่น้ำยางยังไหลอยู่ ผลผลิตก็อาจจะเสียหายได้ และยังทำให้หน้ายางเสียหาย เกิดเชื้อราได้

 
อุปกรณ์เปิดท่อน้ำยาง(ไรโน่) เป็นการใช้คู่กับอุปกรณ์ดับเบิ้ลเท็กซ์ในการเพิ่มผลผลิตยางพารา การเจาะยางจึงเป็นการพัฒนา วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยางที่สําคัญขั้นหนึ่งในกระบวนการผลิต ยางธรรมชาติขณะนี้ เพื่อแก้ปัญหาหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการ ขาดแคลนแรงงาน ฝีมือกรีดยาง ปัญหาหน้ากรีดเดิมเสียหาย และจํานวนวันฝนตกที่มากเกินไป ถ้ามีวิธีการ เจาะยางที่พัฒนาให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้แรงงานทั่วไปมาเก็บผลผลิตน้ำยางได้โดยไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางระยะยาวแทนการใช้คนกรีดแบบดั้งเดิมที่ต?องอาศัยแรงงานฝีมือที่มีทักษะ สูงผ่านการฝึกกรีดยางมาแล้วเป็นอย่างดี โดยปกติการใช้เข็มเจาะเปลือกลําต้นยาง น้ำยางจะไหลออกมา เพียงชั่วครู่หนึ่ง แล้วน้ำยางจะหยุดไหลตามกลไกของกระบวนการทางสรีรวิทยาของต้นยางทําให้น้ำยาง แข็งตัวอุดตันท่อในระยะเวลาอันสั้น         เสื้อกันฝนต้นยางพารานี้มีขนาดต่างๆ เพื่อให้เข้ากับขนาดของต้นยางพารา ตามอายุของต้นยางพารา มีหลักการทำงานด้วยการใช้ เสื้อกันฝน ยางคู่กับชุดล็อค และกาวทาต้นยางพารา โดยเสื้อกันฝนจะใช้คลุมหน้ากรีดและ ถ้วยรองน้ำยาง เพื่อให้เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ขณะฝนตก หรือหลังฝนหยุดตกทันที ส่วนกาวทาต้นยางพาราใช้คู่กับยางและชุดล็อคจะป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลซึมผ่านเสื้อกันฝน ไปทำให้หน้ายางเปียกชื้น และน้ำฝนตกลงใส่ถ้วยรองน้ำยาง ดังนั้นแม้ฝนตก เกษตรกรก็สามารถกรีดยางได้อย่างสม่ำเสมอ

เสื้อกันฝนต้นยางมีขนาด ให้เลือกใช้ตามขนาดและอายุของต้นยาง

เบอร์
ขนาดของต้นยาง
อายุของต้นยาง
เบอร์ 0
50 - 58 Cms
6 - 9 ปี
เบอร์ 1
58 - 66 Cms
9 - 14 ปี
เบอร์ 2
66 - 74 Cms
14 - 19 ปี
เบอร์ 3
74 - 82 Cms
19 - 24 ปี
เบอร์ 4
82 - 90 Cms
25 ปีขึ้นไป

1.
เกษตรกรสามารถกรีดยางได้อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มจำนวนวันกรีดได้ กว่า 50%
2.
การเพิ่มจำนวนวันกรีดช่วยเพิ่มผลผลิต/ต้น/ปี และเป็นการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนแก่เกษตรกรสวนยาง
 
ผลการทดลองจำนวน 30 ไร่
ไม่ใส่เสื้อกันฝน
ใส่เสื้อกันฝน + ปีกหมวก
ความแตกต่าง
จำนวนวันกรีดเฉลี่ยต่อเดือน
8 วัน
20 วัน
เพิ่ม 12 วัน
จำนวนน้ำยางเฉลี่ยต่อเดือนต่อ 30 ไร่
1,176 กก.
2,940 กก.
เพิ่ม 1,764 กก.
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อ 30 ไร่
82,320 บาท
205,800 บาท
เพิ่ม 123,480 บาท

3.
สามารถกรีดได้แม้ขณะฝนตก หรือหลังฝนหยุดตกทันที
4.
วันใดที่ฝน สามารถกรีดยางได้แม้ในเวลากลางวันเพราะต้นยางจะมีความชุ่มชื้นจากน้ำฝนอยู่แล้ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการกรีดช่วงเช้ามืด
 
เวลาเริ่มกรีด
เวลากรีดเสร็จ
จำนวน ชม. ที่ใช้ในการกรีด
จำนวน ชม. ที่ใช้ไฟแสงสว่าง
ความเสียหายของหน้ากรีด
2.00 น.
7.00 น.
5 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
ปกติ
5.00 น.
8.30 น.
3.5 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
น้อยกว่าปกติ

5.
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสื้อกันฝนต่อ 1 ต้น ไม่แพง และสามารถคืนทุนได้ภายใน 10 วัน กรีด ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการติดเสื้อกันฝน
 
ผลการทดลอง
จำนวน
หน่วย
จำนวนวันกรีดยางที่ เพิ่มขึ้น
55
วัน
จำนวนน้ำยางที่เพิ่มขึ้น (0.07 กก./ ต้น/ วัน)
3.85
กก.
ราคาน้ำยางปัจจุบัน
70
บาท / กก.
รายได้เพิ่มขึ้น ใน 55 วัน
268.5
บาท / ต้น
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ต่อวัน
4.9
บาท / ต้น
รายได้เพิ่มขึ้นใน 10 วัน
49
บาท / ต้น
ราคาเสื้อกันฝน
32-40
บาท / ต้น
กำไรของเกษตรกรหลังจากคืนทุน
232.5
บาท / ต้น
กำไรของเกษตรกรต่อ 1 ไร่
16,725
บาท / ไร่


6.
นอกจากนี้ เสื้อกันฝนสามารถช่วยป้องกันสิ่งสกปรก ตกใส่ถ้วยรองน้ำยางได้ ทำให้ช่วยรักษาคุณภาพของน้ำยางได้ทางหนึ่ง
 
รายได้เพิ่มทั้งหมดตามจำนวนไร่
จำนวนเงิน
หน่วย
จำนวน 10 ไร่
167,250
บาท / ปี
จำนวน 30 ไร่
501,750
บาท / ปี
จำนวน 50 ไร่
836,250
บาท / ปี
จำนวน 100 ไร่
1,672,500
บาท / ปี
จำนวน 150 ไร่
2,508,750
บาท / ปี
จำนวน 200 ไร่
3,345,000
บาท / ปี

 

ไม่มีผลกระทบต่อหน้ายาง และต้นยาง
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคหน้ายางเน่า โรคหน้ายางตายนึ่ง และเชื้อรา อีกด้วย เนื่องจากปีกหมวกจะช่วยในการระบายอากาศ และป้องกันไม่ให้ตัวเสื้อกันฝนแนบติดกับหน้ากรีด ดังนั้นเสื้อกันฝนต้นยางพาราตราคนกรีดยาง หากใช้คู่กับปีกหมวก และติดตั้งได้ถูกต้องตามมาตราฐาน จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อต้นยางพารา แต่ช่วยเพิ่มผลผลิต และรายได้ให้เกษตรกรอย่าง มหาศาล ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


ารใช้อุปกรณ์กันฝนของประเทศมาเลเซียนั้น
จะใช้เป็นเหมือนลิ้น ติดอยู่ด้านบนหน้ากรีด เพราะกันไม่ให้น้ำราดหน้ากรีด วิธีนี้ใช้ได้ผลแค่ 60% เท่านั้น เพราะไม่อาจป้องกันน้ำฝนสาดบริเวณหน้ากรีดได้ ทำให้หน้ากรีดเปียกชื้น และยังไม่สามารถป้องกัน ถ้วยรับน้ำยาง ทำให้หากกรีดยางแล้วฝนต้น ก็จะยังมีน้ำฝนผสมในถ้วยน้ำยางในปริมาณที่เยอะมากเกินไป
อุปกรณ์กันฝน ของประเทศอินเดีย ทำเป็นลักษณะ เหมือนหมวกคลุมบริเวณหน้ากรีด และบริเวณที่มีถ้วยรองน้ำยาง ปีกหมวกก็จะยื่นยาวออกไปเป็นพิเศษเพื่อต้องการให้คลุมถ้วยน้ำยาง แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์กันฝน ชนิดนี้ ใช้ป้องกันฝนได้จริงเพียง 60-70% เท่านั้น เพราะ ปีกหมวกที่ยื่นออกมาสั้น ไม่สามารถป้องกันน้ำสาดหน้ากรีด และถ้วยรองน้ำยางได้ 100%
ารใช้พลาสติกกันฝน คือการใช้ถุงพลาสติกมาพันรอบลำต้น และใช้ยางในจักรยานรถยนต์ ร่วมกับน้ำมันชันผสมกับน้ำยางพารา มาทาบริเวณรอบบนของขอบบนของถุงพลาสติก เพื่อกันน้ำซึม ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มจำนวนวันกรีดยางได้จริง เฉลี่ยสูงสุดถึง 20 วัน ต่อเดือน แต่ก็พบว่าวิธีนี้ไม่สามารถช่วยป้องกันน้ำซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีมาตราฐานที่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้หน้ายางเกิดความเปียกชื้น ทำให้เกิดปัญหาโรคหน้ายางตายนึ่ง และเชื้อรา นอกจากนี้ถุงพลาสติกที่พันรอบลำต้น ไม่ช่วยในการระบายอากาศ และเนื้อของถุงพลาสติกก็แนบทับกับหน้ากรีดยาง เพราะหลังจากฝนตก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้เกิดไอน้ำด้านในถุงพลาสติก ซึ่งหากใช้ไประยะหนึ่งแล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคหน้ายางตายนึ่ง และเชื้อราได้
 


              ถ้วยน้ำยางขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับต้นยางที่ใช้ เอทธิลีน

ถ้วยรับน้ำยางทั้งหมด มี 4 ขนาด คือ
size s = 0.5 ลิตร size m = 0.7 ลิตร size L = 1.5 ลิตร size XL = 2.2 ลิตร

ประโยชน์
1. ขนาดใหญ่เหมาะกับต้นยางที่ใช้เอทธิลีน
2. รับน้ำยางได้เพียงพอ ไม่ต้องกลัวน้ำยางหกล้นออกมา
3. ประหยัดเวลาไม่ต้องเก็บน้ำยาง 2 รอบ หากปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น
 

Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.